Top Κατηγορίες
Μενού


Όροι Χρήσης

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου jordanstore.gr

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του jordanstore.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης.

Το jordanstore.gr μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς  τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από τη δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους νέους όρους, πρέπει να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Το jordanstore.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλη, ή μέρος της ιστοσελίδας του, να αλλάξει, βελτιώσει ή  αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση. Το jordanstore.gr, δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις, όσον αφορά την απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

 

Τα Στοιχεία μας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα jordanstore.gr είναι ένας ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί η ΜΙΧΑΗΛ Μ.ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ που εδρεύει στο Δήμο Βύρωνα, επί της οδού Κολοκοτρώνη 10, Τ.Κ.16232 ΑΘΗΝΑ για την έκθεση της μέσω του Διαδικτύου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι:

τηλέφωνο:  +30 210 7667702

email: [email protected]

Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος

Στην jordanstore.gr σεβόμαστε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών που εισέρχονται στο διαδικτυακό μας χώρο. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε καθώς και για τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Θα ενημερωθείτε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε την ακρίβεια των πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσετε τη διαγραφή των δεδομένων από το jordanstore.gr

Τα δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται σε πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων της χώρας στην οποία βρίσκεται το αρμόδιο τμήμα.

Εμείς κάνουμε ό, τι είναι δυνατό για να το εξασφαλίσουμε.

 

Αναλυτικά:

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου jordanstore.gr  κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Σε αυτούς τους όρους χρήσης – Πολιτική Απορρήτου εξηγείται πώς θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής (στο εξής “Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”).

 

Περιορισμοί

Χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη ιστοσελίδα απαγορεύονται ρητά τα παρακάτω:

    Χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιζήμιος για αυτή την ιστοσελίδα
    Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτή την ιστοσελίδα, ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα
    Συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο
    Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
    Αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
    Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
    Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου.
    Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).
    Μετάδοση πληροφοριών για το οποίο δεν υφίσταται δικαίωμα μετάδοσης όπως εσωτερικές, ιδιοκτησιακές, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, είτε παραβιάζουν ευρεσιτεχνίες, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.
    Επιπλέον οι χρήστες αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή, προγράμματα ή αρχεία που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή πρόκληση βλάβης στον εξοπλισμό λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικών υπολογιστών ηθελημένα ή άθελα.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τo περιεχόμενο του jordanstore.gr  ανήκει στο jordanstore.gr ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες.
Αναλυτικά:

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένα), καθώς και το λογότυπο jordanstore.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του jordanstore.gr, προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθενται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση όλου ή μέρους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς ρητή εξουσιοδότηση.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Εστιάζοντας στην όσο καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή των προϊόντων, το jordanstore.gr δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά, ή λάθη απεικόνισης, που ενδέχεται να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα, καθώς και αν οι περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Το jordanstore.gr δε φέρει ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας. Είστε υπεύθυνοι για να προστατέψετε το σύστημα σας.

Επίσης το jordanstore.gr εγγυάται την άμεση αποστολή των παραγγελιών (εντός 1 με 3 εργάσιμων ημερών), αλλά όχι την παράδοση τους σε συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς αυτή γίνεται με συνεργαζόμενες Courier ή πρακτορεία μεταφορών και όχι μόνο με δικούς μας διανομείς. Το jordanstore.gr συνεργάζεται με τη SPEEDEX  Courier για δέματα έως 15 κιλά. Συνήθως στις χερσαίες περιοχές, οι παραδόσεις γίνονται εντός 24-72 ωρών από την ημέρα αποστολής. Είναι πρακτικά αδύνατον να αναλάβουμε ευθύνη για όλες τις παραδόσεις σε κάθε τόπο στην Ελλάδα, αλλά έχουμε την καλή διάθεση να παρέμβουμε για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε προκειμένου να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 

Σύνδεσμοι

Το jordanstore.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση το jordanstore.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από τη σύνδεση σας με αυτά τα sites, βαρύνει εσάς και  έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το jordanstore.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

menu